HOME

ZOOSYS® - Zateplovací a Odvlhčovací Omítkový Systém

Izolování proti pronikání tepla i chladu probíhá prakticky po celou dobu, po kterou je tato problematika řešena jediným způsobem a to brzděním tepelného toku a to izolačními materiály, které vždy obsahují vzduch, nebo plyny v daném materiálu. Právě množství uzavřeného vzduchu a struktura materiálu charakterizují izolační vlastnosti.

Na budovy se tyto izolační materiály aplikují krkolomně a to zavěšením na vlastních konstrukcích nebo nalepením. Obecně se nazývají kontaktními izolacemi a jsou přímo na zateplovaném zdivu nebo s uzavřenou nebo s větranou vzduchovou mezerou.

Zásadní nevýhodou jsou mechanické vlastnosti těchto izolačních materiálů – povrchová měkkost, musí se obkládat, nebo se opatřují systémem lepidlo, ztužující mřížka a štuková omítka. V případě omítek pak nedochází k vytvoření opravdu tvrdého povrchu a tento lze bez problémů mechanicky poškodit, rozbijí jej i kroupy.

Další zásadní nevýhodou je u takového zateplení, že provlhá, neboť používáním budov lidmi, vzniká vlhko a to má tendenci procházet zdmi ven, do okolí. V zimě pak někde uprostřed takové konstrukce dojde ke kondenzaci vody a ta pak snižuje celkovou schopnost zateplené konstrukce izolovat. Tento proces je trvalý a nasycenost vodou je dána obdobím, za které má šanci vyschnout a propustností pro vodní páry, aby vůbec vyschnout mohla. Proces je v podstatě sebezničující, neboť čím více vlhne, tím více prochládá a tím více vlhne a ...   

Další zásadní nevýhodou je u většiny takového zateplení, že je vysoce hořlavý a při hoření skapává a vytváří nebezpečné látky. Při provlhnutí se vyplavuje Styren.

Další zásadní a značnou nevýhodou stávajících systémů je zvětšení rozměrů budov mnohdy o  desítky centimetrů, tedy o tloušťky izolací, z toho důvodu se vyžaduje stavební povolení.

A neposlední řadě pak shora popsané izolace po provlhnutí, které nastane, degradují plesnivěním a výskytem mechů a řas. Životní prostředí uvnitř i vně je v katastrofálním stavu.

Dále takto utěsněnými zdmi nepronikají mimo vlhkosti ani plyny, CO2, radon a obyvatel je nadmíru malátný a ohrožen na zdraví.


Podstata technického řešení